Робочі групи

Робоча група з розробки проекту та подальшого впровадження Концепції освіти і розвитку продуктивних сил у сфері кібербезпеки України.

[email protected]

Робоча група     з розробки стандарту професійно-технічної освіти з підготовки до робітничої професії широких кваліфікацій у галузі кібербезпеки.

[email protected]

Робоча група з розробки освітнього стандарту з підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодших спеціалістів (бакалаврів) у галузі кібербезпеки.

[email protected]

Робоча група з розробки навчальної програми перепідготовки викладачів закладів професійно-технічної і вищої освіти у галузі кібербезпеки.

[email protected]