Наша Команда

Президент

Корнейко Олександр

Народився 6 листопада 1959 р. у м. Києві.

У 1982 р. закінчив з відзнакою Київське вище військове інженерне училище зв’язку, а у 1990 р. – ад’юнктуру Військової академії зв’язку (м. Ленінград, нині – м. Санкт-Петербург, Російська Федерація).

Має науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю «Військова кібернетика, системи управління та зв’язок» (2000 р.). У 2014 р. йому першому в Україні було присвоєно вчене звання професора у сфері кібербезпеки.

У 1982-2012 рр. проходив військову службу на офіцерських посадах та викладав у військових навчальних закладах, що готували фахівців у сфері спеціального зв’язку та захисту інформації. Має стаж науково-педагогічної роботи біля 30 років.

У 2012-2014 рр. займав посаду заступника та у 2014-2015 рр. першого заступника Голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України. Має спеціальне звання генерал-майора Держспецзв’язку.

Був одним із ініціаторів та брав активну участь у розбудові національної системи підготовки, перепідготовки та підвищення кадрів у сфері захисту інформації та кібербезпеки. Очолював робочі групи по підготовці законодавства України у сфері кібербезпеки.

Автор 150 наукових та навчально-методичних праць у сфері спеціального зв’язку, захисту інформації та кібербезпеки, серед яких більше 20 підручників та навчальних посібників.

Нагороджений багатьма відомчими нагородами, серед яких відзнаки «Відмінник освіти України», «Почесна відзнака Держспецзв’язку» та інші.

Директор

Яцишин Марта

Народилась у 1989 р. в Україні.

Здобула базову юридичну освіту за спеціальністю «Міжнародне право» навчаючись у Київському університеті права НАН України, який закінчила у 2010 р. У 2011 р. закінчила магістратуру в Українському державному університеті фінансів та міжнародної торгівлі та отримала кваліфікацію юриста-міжнародника.

У 2019 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Міжнародно-правове співробітництво у сфері боротьби з кіберзлочинністю» в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка.

З жовтня 2011 року працює викладачем кафедри міжнародного права і порівняльного правознавства Факультету міжнародних відносин Національного авіаційного університету.

У 2018 р. отримала сертифікат інструктора з кібербезпеки.

Заступник директора з

адміністративно-технічних питань

Смольянінов Павло

Народився у 1985 році у м. Уфа, Башкортостан.

З 2002 по 2007 року навчався в Інституті спеціального зв’язку та захисту інформації Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”.

З 2007 по 2015 року проходив службу в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Аспірант Інституту проблем моделювання в енергетиці
ім. Г.Є. Пухова Національної академії наук України.