Цілі Академії

Сприяємо навчанню та розвитку навичок
Заохочуємо затребуваність для державного і приватного секторів (індустрії) професіоналів в сфері кібербезпеки

Підтримуємо різноманітність у підходах
Конструюємо освіту і тренінги для охоплення всіляких потреб і галузевих особливостей в сфері кібербезпеки

Мультмплікуємо передовий досвід
Використовуємо і вдосконалюємо досягнення в сфері кібер-освіти і професіонального вдосконалення з урахуванням місцевих умов

Кар’єрне зростання і потреби індустрії
Вивчаємо попит на професійні кадри і плануємо навчальні програми для повноцінного працевлаштування, розвитку і закріплення кібер-талантів в індустрії