Про Академію

Громадська організація “Українська академія кібербезпеки” відповідно до Статуту визначила основною своєю метою —

вивчення, узагальнення і розповсюдження національних і міжнародних наукових, освітніх і науково-технічних досягнень у сфері кібербезпеки, захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах, безпечного використання інформаційних технологій і систем, зокрема на об’єктах критичної інформаційної інфраструктури, сприяння найбільш повному використанню цих досягнень в інтересах забезпечення інформаційної безпеки України та її соціально-економічного розвитку, сприяння розвитку і відтворенню інтелектуального потенціалу українського суспільства.

Основні завдання та напрямки діяльності:

  • Об’єднання зусиль вчених і спеціалістів наукових установ, вищих навчальних закладів, державних органів, підприємств, установ і організацій усіх форм власності, професійна діяльність яких пов’язана із забезпеченням кібербезпеки та захистом інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах з впровадженням, застосуванням та безпечним використанням інформаційних технологій і систем, в інтересах забезпечення інформаційної безпеки України

  • Сприяння державним органам у здійсненні ними діяльності, пов’язаної із забезпеченням захисту інформації та інформаційної безпеки України

  • Внесення пропозицій щодо розробки законопроектів, інших нормативно-правових актів у сфері захисту національного і міжнародного кіберпростору, розробки, впровадження і застосування захищених інформаційних технологій і систем, зокрема на об’єктах критичної інформаційної інфраструктури, а також у сферах криптографічного та технічного захисту інформації, участь в їх розробці та проведенні незалежних громадських експертиз

  • Надання згідно із законодавством наукової, освітньої, юридичної і консультаційної допомоги державним органам, науковим установам, вищим навчальним закладам, підприємствам, установам і організаціям усіх форм власності, громадським організаціям і об’єднанням, окремим громадянам з питань розробки, впровадження і застосування захищених інформаційних технологій і систем, зокрема на об’єктах критичної інформаційної інфраструктури, захисту кіберпростору, криптографічного та технічного захисту інформації

  • Сприяння у підвищенні кваліфікації співробітників органів державної влади, фахівців-практиків, у підготовці наукових і науково-технічних кадрів, залучення обдарованої молоді, виявлення і підтримка талановитих дослідників і спеціалістів-практиків, сприяння творчому зростанню молодих фахівців і науковців

  • Сприяння державно-приватному партнерству у сфері кібербезпеки, розвитку та інтеграції науки, освіти й виробництва в сфері захисту національного і міжнародного кіберпростору, розробки, впровадження і застосування захищених інформаційних технологій і систем на об’єктах критичної інформаційної інфраструктури, криптографічного та технічного захисту інформації

  • Допомога державним органам у здійсненні науково-методичного управління підготовкою кадрів у сфері кібербезпеки, інформаційних технологій та захисту інформації, організація та створення відповідної науково-дослідної бази, створення підручників, навчальних посібників, іншої науково-методичної літератури та кіно- і відеофільмів для реалізації статутної мети

  • Внесення державним органам і суб’єктам господарювання пропозицій про заходи підвищення захищеності інформаційних технологій і систем, про тимчасове припинення розробки і впровадження відповідних технологій і систем, які не відповідають встановленим вимогам щодо відповідного рівня захисту інформації

  • Інформування громадськості про необхідність забезпечення захисту кіберпростору України, її членства у відповідних міжнародних інституціях, що опікуються заходами проти кіберзагроз

  • Сприяння розвитку міжнародного співробітництва у сфері кібербезпеки