Розвиток професійного співтовариства в сфері кібер-освіти

Мета Програми - сприяння розвитку спільноти професіоналів в сфері кібер-освіти, включно з представниками формальної та неформальної освіти, професійної підготовки та підвищення кваліфікації в сфері кібербезпеки. Залучення до спільноти здійснюється шляхом участі в робочих групах і експертних радах при органах державної влади (парламентські комітети, Міністерство науки і освіти), а також ініціативи з розробки проекту Стратегії освіти і розвитку виробничих сил в сфері кібербезпеки.

Суспільно-експертна діяльність

УАКІБ взяла активну участь у роботі над Стратегію кібербезпеки України і Законом України "Про основні засади забезпечення кібербезпеки України", а також здійснюється суспільно-експертний контроль за виконанням щорічних Планів заходів з реалізації Стратегії кібербезпеки України.

Розробка навчальних програм

З метою подолання розриву між знаннями, отриманими в ході формальної академічної освіти і компетентностями необхідними для індустрії, вивчається попит на професійні кадри і плануються навчальні програми для повноцінного працевлаштування, розвитку і закріплення кібер-талантів в індустрії. Навчальні програми засновані на міжнародних рекомендаціях (ACM / IEEE / AIS SIGSEC / IFIP Cybersecurity Curricular Guideline).