Громадська організація «Центр кращого Інтернету»

Центр кращого Інтернету створено з метою просування безпечного використання цифрових технологій, розвитку та підтримки інформаційно-цифрового суспільства, просування культури та безпеки користування мережею Інтернет.

Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти»

Метою діяльності Інституту є наукове і навчально-методичне забезпечення модернізації змісту освіти, процесу виховання, розвитку та соціалізації особистості шляхом проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень та впровадження їхніх результатів.

Громадський Фонд «Громадська Ініціатива Інтернет Політики»

Мета Фонду полягає у сприянні побудові цифрового суспільства, заснованого на інформації та знаннях, а також багатосторонньому підході до розвитку кіберпростору і безпечному використанні інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ).

Громадська організація «Центр досліджень проблем безпеки та оборони»

Центр досліджень проблем безпеки та оборони заснований у 2017 році. Це некомерційна, неурядова організація, яка націлена на сприяння її учасникам для досягнення спільних інтересів шляхом проведення досліджень, експертиз, консультацій та комунікаційних заходів у сфері національної безпеки та оборони. Центр дотримується принципу аполітичності, професійності та прозорості.

Громадська організація «Міжнародне товариство з управління надзвичайними ситуаціями»

Організація The International Emergency Management Society (TIEMS) була заснована у Вашингтоні, США, в 1993 році і сьогодні зареєстрована як міжнародна, незалежна та неприбуткова громадська організація у Бельгії.
TIEMS – це глобальний форум для освіти та навчання з питань надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків стихійних лих.
Міжнародна експертна мережа TIEMS включає користувачів, дослідників, представників промислових підприємств, менеджерів, відповідальних працівників, практиків та інших зацікавлених сторін з питань управління надзвичайними ситуаціями та ліквідації наслідків стихійних лих.
Штаб-квартира знаходиться у м. Брюссель, Бельгія.

Громадська організація «Міжнародна академія інформації»

ГО “Міжнародна академія інформації” зареєстрована в Україні.
МЕТА – Здійснити внесок у об’єднання світової спільноти навколо гуманістичних ідей розвитку інформаційного суспільства.